Wydanie decyzji ZRID

W dniu 23 czerwca 2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję ZRID nr 12zrid/2023/MKH, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: węzeł Bobrowniki (bez węzła) – węzeł Skórowo (z węzłem)”. Decyzja ZRID ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że w niedługim czasie teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy, który będzie mógł rozpocząć roboty budowlane.