Rada Budowy nr 23

W dniu 19 czerwca 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 23. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu maju oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.