Rada Budowy nr 22

W dniu 15 maja 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 22. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu kwietniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.