Rada Budowy nr 21

W dniu 17 kwietnia 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 21. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu marcu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.