Narada Koordynacyjna nr 1

W dniu 29 marca 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Narada Koordynacyjna nr 1, na której omawiano uwagi do dokumentacji projektowej branży drogowej.