Rada Budowy nr 19

W dniu 20 lutego 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 19. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu styczniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.