Rozpoczęcie postępowanie o decyzję ZRID

W dniu 10 lutego 2023 r. Wojewoda Pomorski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – węzeł Skórowo (z węzłem)”.