Rada Budowy nr 18

W dniu 16 stycznia 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 18. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu grudniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.