Rada Budowy nr 17

W dniu 09 grudnia 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 17. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu listopadzie oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.