Rada Budowy nr 16

W dniu 14 listopada 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 16. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu październiku oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.