Rada Techniczna nr 7

W dniu 27 października 2022 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 7. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych oraz rozwiązanie napotkanych trudności.