Rada Budowy nr 15

W dniu 21 października 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 15. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu wrześniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.