Rada Budowy nr 14

W dniu 23 września 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 14. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu sierpniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.