Rada Budowy nr 13

W dniu 19 sierpnia 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 13. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu maju oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.