Aneks nr 1

W dniu 29.07.2022r zawarto Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą z dnia 29 czerwca 2021r.