Rada Budowy nr 12

W dniu 22 lipca 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 12. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu maju oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.