Rada Budowy nr 11

W dniu 24 czerwca 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 11. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu maju oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.