Rada Budowy nr 10

W dniu 20.05.2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 10. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu kwietniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.