Wystąpienie z wnioskiem ZRID

W dniu 28.04.2022 r. Wykonawca wystąpił do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) tj. na dzień przed kontraktowym terminowym wykonania Kamienia Milowego nr 1.