Rada Budowy nr 9

W dniu 22.04.2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 9. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu marcu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.