Rada Budowy nr 7

W dniu 16.02. 2022 r w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 7. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych, realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu styczniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.