Rada Budowy nr 6

W dniu 19 stycznia 2022 r w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 6. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych, realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu grudniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.