Rada Budowy nr 5

W dniu 20.12.2021r w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 5. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych, realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu listopadzie oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.