Rada Budowy nr 4

W dniu 08.11.2021r w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 4. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych, realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu październiku oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.