Rada Budowy nr 3

W dniu 18.10.2021r w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 3. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych, realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu wrześniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.