Narada Koordynacyjna nr 1

W dniu 12 października 2021 r., w biurze Wykonawcy odbyła się Narada Koordynacyjna nr 1. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z przebudową drogi DK6 i utwardzeniem dróg niezbędnych do obsługi drogi S6.