Rada Budowy nr 2

W dniu 20 września 2021 r. w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 2. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu sierpniu oraz potencjalnych lub napotkanych utrudnień.