Rada Budowy nr 1

W dniu 16 sierpnia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego, odbyła się Rada Budowy nr 1. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu lipcu oraz potencjalnych lub napotkanych utrudnień.