Rada Budowy nr 33

W dniu 16 kwietnia 2024 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 33. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.